Přípravek na topografii kalených a tvrzených vrstev nedestruktivními metodami

Title Alternative:Preparation for topography of hardened and cured layers by non-destructive methods
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work for this diploma focuses on the topic and possibility of using non-destructive testing for the determination of topography of hardened layers of engine parts. To ensure repeated accuracy and reproducibility of measurement by these methods, a manual positioning preparation was designed and constructed to fix and position the measuring equipment and to precisely fit the measured engine part into position. For this work I used a cam-shaft from engine TEDOM as a typical engine part. Applying this method for regular daily checks in an engineering company, I also included a preliminary design of the computer operated automatic positioning preparation.
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku a možnosti využití nedestruktivního zkoušení při určování topografie zakalených vrstev strojních součástí. Pro zaručení opakované přesnosti a reprodukovatelnosti měření těmito metodami zde byl navržen a zkonstruován ruční polohovací přípravek pro upnutí a polohování měřících snímačů a přesné ustavení měřené strojní součásti. Jako charakteristická součást pro měření byla zvolena vačková hřídel rozvodu motoru TEDOM. Pro aplikaci při běžné denní kontrole ve strojírenském podniku je také součástí této práce předběžný návrh automatizovaného polohovacího přípravku řízeného přes počítač.
Description
katedra: KMT; přílohy: CD, 2 výkresy sestavení; rozsah: 64 s.
Subject(s)
non-destructive testing, surface hardening, depth of hardening, topography, ultrasound, magnetic methods, camshaft, positioning preparation, nedestruktivní zkoušení, povrchové kalení, hloubka zakalení, topografie, ultrazvuk, magnetické metody, vačková hřídel, polohovací přípravek
Citation
ISSN
ISBN