ePCBlab - server a databáze

Title Alternative:ePCBlab - server and database
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tento text popisuje řešení konkrétního systému na správu a evidenci zakázek v laboratoři pro výrobu plošných spojů při Technické univerzitě v Liberci. Práce zahrnuje zhodnocení různých řešení a popis použitých technologií a postupů. S jeho pomocí by mělo být možné na systém navázat další aplikací či rozšířením stávající funkcionality, ať už přímo na straně serveru, nebo ve formě klientské aplikace. Text obsahuje taktéž popis nově vytvořeného protokolu pro přenos datových balíčků ve formě XML dokumentů po síti internet, s možností specifikovat nad daty zámky a asynchronně informovat klienty o změnách. Výsledkem práce je aplikace napsaná v jazyce Java s implementací nového protokolu XOE.
This text describes a solution of a specified system for managing and evidence of orders in a printed circuit laboratory on Technical university of Liberec. This paper contains the evaluation of different solutions and the description of used technologies and methods. With its help, it should be possible to continue the development with another application or by extending current functionality, possibly on server side or with another client application. This text also contains the description of a newly created protocol for transferring data packages in form of XML documents over the internet. It has the ability to specify lock on data and asynchronously notify clients about changes. The result of this work is an application written in Java with implementation of new protocol XOE.
Description
katedra: ITE; přílohy: CD; rozsah: 34s.(51896 znaků)
Subject(s)
xml, pcblab, hibernate, xoe, order management, xml, pcblab, hibernate, xoe, správa zakázek
Citation
ISSN
ISBN