Logopedická prevence u dětí předškolního věku

Title Alternative:Speech Therapy Prevention for Preschool Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí u dětí předškolního věku. Cílem této práce bylo zmapovat oblast logopedické prevence u dětí ve věku 3-5 let a zmapovat nejčastěji používané typy logopedických cvičení a her. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahovala základní pojmy související se speciální pedagogikou, logopedií, komunikačními schopnostmi a logopedickou prevencí. V praktické části jsou prezentovány výsledky průzkumu, který byl proveden pomocí dotazníku určeného pro pedagogy mateřských škol. Z výsledků výplývá, že logopedická prevence je v podvědomí pedagogů mateřských škol, avšak rozhodně by se logopedické chvilky a cvičení měly zahrnovat do denního plánu každé mateřské školy. Konečná zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti logopedické prevence.
Description
70 s., 10 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
speech therapy, preschool children, special education, logopedie, děti předškolního věku, speciální pedagogika
Citation
ISSN
ISBN