Vývoj nezaměstnanosti v ČR a Maďarsku a její dopady na podnikatelskou sféru

Title Alternative:Unemployment Development in the Czech Republic and Hungary and its Impacts on Business Sector
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my thesis is to analyze unemployment in the Zlín Region in the Czech Republic and South Transdanubia in Hungary and their mutual comparison. The first part defines the basic concepts related to the labour market and unemployment and employment policy. The second part is devoted to the analysis of unemployment in terms of age structure of population, the educational structure of the population, unemployment rates by sex and resolves employment in various sectors and solve unemployment from the perspective of companies. Last chapter is devoted comparison of unemployment in the regions and evaluates the current position of regions within the country and Europe.
Cílem mé diplomové práce je provést analýzu nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v České republice a v Jižním Zadunají v Maďarské republice a jejich vzájemné porovnání. V první části práce jsou definovány základní pojmy vztahující se k trhu práce a nezaměstnanosti a politice zaměstnanosti. Druhá část práce se věnuje analýze nezaměstnanosti z pohledu věkového složení obyvatel, vzdělanostní struktury obyvatel, míře nezaměstnanosti podle pohlaví a řeší zaměstnanost v jednotlivých odvětvích. V neposlední řadě se zabývá nezaměstnaností v jednotlivých okresech a jsou navršeny možnosti řešení nezaměstnanosti a řeší nezaměstnanost z pohledu firem. Poslední kapitola je věnována porovnání vývoje nezaměstnanosti v regionech a vyhodnocuje současné postavení krajů v rámci státu a Evropy.
Description
katedra: KEK; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 76 s. 97 000 znaků
Subject(s)
unemployment, zlín region, southern transdanubia, age of the population, educational structure, company, labour market, sector, gender, nezaměstnanost, zlínský kraj, jižní zadunají, věkové složení obyvatelstva, vzdělanostní struktura, společnost, trh práce, sektor, pohlaví
Citation
ISSN
ISBN