Návrh, realizace a vedení internetového projektu

Title Alternative:Proposition, realization and managing of an internet project
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis discusses the theme of an internet project and its life cycle. It is especially focused on its creation, by that it is meant project´s analysis - for instance competition analysis, user´s analysis or keyword analysis. Moreover, it follows the administration of the project released on editorial system called Dalén, then also loading into catalogues through a programme called RegTool, making commercial banners using Google AdSense. This thesis also involves a web-based application called Google Analytics which is very useful and effective for monitoring portal attendance and provides much more information which can help to find what are the visitors interested in, what are they focused on or which way did they use to come to that portal. The practical part of this thesis is based on a controlled work for the company called Miton CZ, s.r.o. The cooperation took one academic year. The project which is described in the thesis is called Salát.cz and it was created as a support mini-website for a portal called Vaření.cz.
Bakalářská práce se zabývá internetovým projektem a jeho životním cyklem. Zaměřuje se na jeho vznik, tedy potřebné analýzy projektu, jako je například analýza konkurence, analýza uživatelů nebo analýza klíčových slov, dále sleduje administraci projektu spuštěného na redakčním systému Dalén, vkládání do katalogů prostřednictvím programu RegTool, tvorbu reklamních bannerů pomocí Google AdSense a také zde bude zmíněna aplikace Google Analytics, která je velmi užitečná pro sledování návštěvnosti portálu a poskytuje plno dalších informací, pomocí kterých můžeme zjistit, na co se návštěvníci stránek zaměřují, co je zajímá, odkud se na stránky dostali apod. Praktická část bakalářské práce vychází z roční řízené praxe ve společnosti Miton CZ, s.r.o. Internetový projekt, který je v práci popisován, se jmenuje Salát.cz a je to miniweb vytvořený na podporu portálu Vaření.cz.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 48 s., 7s. obr. příloh
Subject(s)
internet project, google analytics, google adsense, seo, internetový projekt, google analytics, google adsense, seo
Citation
ISSN
ISBN