Kvalita výšivky z hlediska volitelných parametrů při programování výšivky

Title Alternative:QUALITY EMBROIDERY ON THE PART OF OPTIONAL PARAMETER IN EMBROIDERY PROGRAMING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Zadáním mé práce bylo analyzovat program a jeho nastavení ovlivňující kvalitu a vzhled námi navržené výšivky. Na základě metodiky programování v programu Pulse pro vyšívací stroj jsem formou experimentu jednotlivého nastavování parametrů zkoumala změny, které vzhledově výšivku ovlivňovaly. Ze zjištěných poznatků jsem získala přehled o různých variantách nastavení výšivky a jejím reálném vzhledu. Výsledky experimentu jsem zpracovala do katalogu vzorových karet. Na jednotlivých kartách je možno se dozvědět parametry výšivky, použitého materiálu vrchového i podkladového a její konečný vzhled.
The setting of my work was to analyze program and his settings influencing quality and appearance of our designed embroidery. On the basis of methodists programming in program Pulse for embroidery machine I searched for the changes which appearance embroidery influence, by the experiment separate setting movement parameters. From ascertained piece of knowledge I got survey about different variants setting embroidery and her real appearance. The experiment results I processed to the catalogue of exemplary cards. On the separate cards is possible to get to know the parameters embroidery, used material brimful and also underlay and her final appearance.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 katalog vzorových karet 2CD ROM; rozsah: 59 s. , 18 s. obr. příloh
Subject(s)
výšivka, strojní výšivka, vyšívací stroj, kvalita, vzhled výšivky, volitelný parametr, programování, katalog vzorových karet, embroidery, textile embroidery, embroidery machine, quality, appearance of our designed embroidery, optional parameter, programming, the catalogue of exemplary cards
Citation
ISSN
ISBN