Variabilní antialiasingový filtr pro multifunkční kartu

Title Alternative:Variable antialiasing filter for multifunction card
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku aliasingu při digitalizaci signálu a z toho vyplývající nutností použití antialiasingových filtrů před vstupem do vzorkovacích obvodů. Jsou zde probrány různé metody a postupy pro návrh nejen analogových ale i číslicových filtrů. Součástí této bakalářské práce je též realizace přípravku s několika antialiasing filtry na různých zlomových frekvencích. Další nedílnou součástí této práce je realizace softwaru pro měření základních parametrů vytvořeného přípravku s antialiasing filtry a srovnání s parametry softwarových číslicových IIR filtrů.
This bachelor thesis deals with the problems of creation aliasing by digitizing of signal and with the from this process resulting necessity of using antialiasing filters before entry to sampling circuit. There are shown differnt methods and ways, how to suggest the analog and digital filters. A part of the thesis is the realization of software for measurement of basic parameters by means of created gauging fixture with antialiasing filters with different frequences. The following, very important part is about the realization of software for the measurement of basic parameters by means of created gauging fixture with antialing filters - there is a comparison with the parametrs of software by digital filters IRR.
Description
katedra: KAM; přílohy: CD ROM; rozsah: 48 s
Subject(s)
aliasing, filtr, analogový, číslicový, signál, aliasing, filter, analog, digital, signal
Citation
ISSN
ISBN