Specifické formy cestovního ruchu

dc.contributor
dc.contributor.advisorSyrovátková Jaroslava, Ing. Ph.D. : 54972
dc.contributor.authorHavránková, Anna
dc.date.accessioned2019-06-07T13:21:19Z
dc.date.available2019-06-07T13:21:19Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-05-21
dc.date.submitted2017-10-30
dc.date.updated2019-5-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá specifickými formami cestovního ruchu, zvláště pak zážitkovým cestovním ruchem. Teoretická část práce zahrnuje popis specifických forem cestovního ruchu v České republice, v Evropě a ve světě. Následně jsou zde představeny nové trendy specifických forem cestovního ruchu. První část bakalářské práce je ukončena vlastním návrhem dalších specifických forem cestovního ruchu, které by mohly vzniknout v budoucích letech. Praktická část se věnuje pěti vybraným zážitkovým agenturám působícím na území České republiky, porovnává jejich nabídku a v neposlední řadě obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá povědomí mladých lidí o zážitkových agenturách a také jejich zájem o zážitkové aktivity. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení propagace vybraných zážitkových agentur.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with specific forms of tourism, especially with adventure tourism. The theoretical part contains a description of specific forms of tourism in the Czech Republic, in Europe and all around the world. Subsequently, there are presented new trends in specific forms of tourism. The first part of the bachelor thesis is concluded with its own design of some other specific forms of tourism which could arise in the following years. The practical part deals with five selected adventure agencies operating in the Czech Republic, compares their offers and contains an evaluation of the questionnaire survey which examines young people's awareness of adventure agencies and their interest in adventure activities as well. At the end of the thesis, there are suggestions for improvement of the promotion of the selected adventure agencies.en
dc.description.mark
dc.format65 s. (78 509)
dc.format.extentIlustrace, Tabulky -
dc.identifier.signatureV 201900592
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152542
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectzážitkový cestovní ruchcs
dc.subjectnové trendy specifických forem cestovního ruchucs
dc.subjectzážitková agenturacs
dc.subjectzážitekcs
dc.subjecttourismen
dc.subjectadventure tourismen
dc.subjectnew trends of specific forms of tourismen
dc.subjectadventure agencyen
dc.subjectadventureen
dc.subject.verbistourismen
dc.titleSpecifické formy cestovního ruchucs
dc.titleSpecific forms of tourismen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSCR
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000302
local.identifier.stag37869
local.identifier.verbiskpw06581289
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo592
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:14cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb-Cestovní ruchcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Havrankova_Anna_BP.pdf
Size:
918.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP__Havrankova_Anna_2019.pdf
Size:
228.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP