Komparace zvláštností soudobého ekonomického vývoje Indie a Číny a implikace pro mikroekonomické subjekty

Title Alternative:Comparison of Specialities of the Current Economic Development of India and China and Implication for Micro-economic Subjects
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the comparation of the current economic development of China and India. The fundamental part of the work is dedicated to the analysis and evaluation of the current economic situation of both countries and namely the first of all on the basis of macro-economic indexes, national economy structure and a row of other factors. A part of the work is also a brief description of the economic development of both countries from a historical point of view to clearly show what preceeded the current condition. As both countries are concurrently believed to be very significant economies, for this reason a part of this text is dedicated to the relations with the Czech Republic and to the possibilities of mutual cooperation. The end of the work is dedicated to future prospects and deals with the question who is to be the world's economic leader.
Diplomová práce se zabývá komparací současného ekonomického vývoje zemí Číny a Indie. Stěžejní část práce je věnována analýze a zhodnocení současné hospodářské situace obou zemí, a to zejména na základě makroekonomických ukazatelů, struktury sektorů národního hospodářství a řady dalších faktorů. Součástí práce je také stručný popis ekonomického vývoje obou zemí z historického hlediska, aby bylo patrné, co současnému stavu předcházelo. Jelikož jsou obě země v současnosti považovány za velmi významné ekonomiky světa, tak z tohoto důvodu je i část textu věnována vztahům s Českou republikou a možnostem vzájemné spolupráce. Závěr práce je věnován pohledudo budoucna a zabývá se otázkou, kdo by v budoucnu mohl zaujmout pozici světového ekonomického leadera.
Description
katedra: KEK; rozsah: 94 s. (139 419 znaků)
Subject(s)
demography, economic reforms, poverty, infrastructure, macro-economic indexes, illiteracy, national economy sectors, official language, foreign trade, demografie, ekonomické reformy, chudoba, infrastruktura, makroekonomické ukazatele, negramotnost, sektory národního hospodářství, úřední jazyk, zahraniční obchod
Citation
ISSN
ISBN