Aplikace tradičních přírodních materiálů v konstrukci látkových dětských plen

Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku dětských látkových plen z hlediska materiálového složení, konstrukce a technologického řešení. Obsahuje dvě části, rešeršní a experimentální. V první části se zaměřuji na průzkum trhu látkových plen, použité přírodní materiály pro savou část pleny a jejich srovnání s jednorázovými plenami. V druhé části popisuji experiment, v němž testuji transportní a senzorické vlastnosti vybraných materiálů pro savou vrstvu látkové pleny. Cílem experimentu bylo zjistit optimální savou vrstvu z přírodních materiálů, jako je len, konopí nebo bavlna.
The bachelor's thesis addresses the issue of baby cloth diapers in terms of material composition, construction and technological solution. It contains two parts, which the first one is research based and the second one experimental. In the first part I focus on the research of the market of cloth diapers, used natural materials for the absorbent part of the diaper and their comparison with disposable diapers. In the second part I describe an experiment in which I test the transport and sensory properties of selected materials for the absorbent layer of the diaper. The aim of the experiment was to find the optimal absorbent layer from natural materials such as flax, hemp or cotton.
Description
Subject(s)
dětské látkové pleny, Moisture management tester, vlhkost látkových textilií, vysychavost, baby cloth diapers, Moisture management tester, fabric moisture, dryness
Citation
ISSN
ISBN