Dobrovolnictví v nízkoprahových službách pro děti a mládež

Title Alternative:Volunteering in Low-threshold Services for Children and Youth
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dobrovolnictví v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a tématy s ním spojenými. Vychází jak z odborné literatury, tak z výzkumu, který celé téma spojuje. Jejím cílem je popsat registrovaná nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Praze, zjistit jejich spolupráci s dobrovolníky a vytvořit tak ucelený přehled týkající se problematiky dobrovolnictví v NZDM v Praze. Práci tvoří dvě stěžejní části. Teoretická část s využitím odborných zdrojů popisuje základní pojmy, kterými jsou především dítě, mládež, rizikové chování, dobrovolnictví, nízkoprahové služby. Empirická část mapuje zařízení v Praze, popisuje jejich spolupráci s dobrovolníky. Výsledky empirické části prokázaly, že většina zařízení s dobrovolníky pracuje a užívá ucelenou metodiku práce s nimi, byť někdy jen slovní.
Description
75 s., 10 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
voluntarism, children and youth, dobrovolnictví, děti a mládež
Citation
ISSN
ISBN