Skupinové aktivity podporujícírozvoj emocí u dětí na 1. stupni ZŠ

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na emoce a jejich rozvíjení u dětí na 1. stupni základní školy. V práci jsou v teoretické části popsány kapitoly o základních emocích, emoční inteligenci, emočním vývoji v průběhu života a využití pomůcek k rozvíjení emocí. Praktická část pojednává o mnou vytvořeném programu pro děti na 1. stupni ZŠ, který je plný aktivit, příběhů, tvůrčí práce a otázek, a jehož hlavním cílem je emoční rozvoj dětí v rámci školní družiny.
The bachelor thesis focuses on emotions and their development in children at primary school. The theoretical part of the thesis describes the chapters about basic emotions, emotional intelligence, emocional development during life of on the use of tools to develop emotions. The partical part deals with the program for children at the 1st grade of elementary school which I created and which is full of activities, stories, creative work and questions and their main goal is the emotional development of children with in the school club.
Description
Subject(s)
Emoce, Emoční inteligence, Emoční vývoj, Mladší školní věk, Emotion, Emotional intelligence, Emotional development, Younger school age
Citation
ISSN
ISBN