Provozní rizika ve vybrané obchodní společnosti orientované na námořní nákladní přepravu

dc.contributor
dc.contributor.advisorÖhm Jan, Ing. Ph.D. : 60434
dc.contributor.authorNguyenová, Thu Hong
dc.date.accessioned2021-12-23T06:44:54Z
dc.date.available2021-12-23T06:44:54Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-09-08
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na námořní nákladní přepravu u společnosti Saigon Shipping ve Vietnamu a její provozní rizika. Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout preventivní opatření, či navrhnout řešení, které by pomohlo minimalizovat negativní následky. Tato doporučení byla zpracována na základě rizikové analýzy. V teoretické části jsou vysvětleny definice v námořní nákladní dopravě. Dále jsou zmíněny výhody a nevýhody této přepravy. Další část této práce se zabývá platnými legislativami a smluvními podmínkami. V následující části je zmíněna platná legislativa pro zajištění námořní přepravy v Evropské Unii. V závěru je provedena riziková analýza a návrhy řešení pro danou firmucs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on sea freight at Saigon Shipping in Vietnam and its operational risks. The aim of this bachelor thesis was to propose preventive measures or propose a solution that would help minimize the negative consequences. These recommendations were made based on a risk analysis. The theoretical part explains the definitions of maritime freight transport. The advantages and disadvantages of this transport are also mentioned. The next part of this work deals with applicable legislation and contractual conditions. The following section mentions the current legislation for the provision of maritime transport in the European Union. Finally, risk analysis and solutions for the company are performeden
dc.description.mark
dc.format53 s. (11 028 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202103440
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161119
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemANDRLE, Pavel. 2011.~Dokumentární akreditiv v praxi. 5.vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4017-1. itemBERESFORD, A. K. C. a S. J. PETTIT. 2017.~International freight transport: cases, structures and prospects. New York: Kogan Page. ISBN 978-0-7494-7434-8. itemDUNT, John. 2013.~Marine Cargo Insurance. 2hindexnd ed. New York: Informa Law. ISBN 978-1-84311-763-6. itemKRÁTKÁ, Lenka. 2016.~Domovský přístav Praha: Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3464-7. itemMACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. 2014.~Mezinárodní obchodní operace. 6. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4874-0. itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-10-12]. Dostupné z http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant:~ Ing. Do Thi Hoang Yenpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectEUcs
dc.subjectINCOTERMScs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectnámořní přepravacs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectUNCLOScs
dc.subjectEUen
dc.subjectINCOTERMSen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectMaritime transporten
dc.subjectrisksen
dc.subjectUNCLOSen
dc.titleProvozní rizika ve vybrané obchodní společnosti orientované na námořní nákladní přepravucs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKSY
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000101
local.identifier.stag40280
local.identifier.verbis
local.identifier.verbise3e79c9e-710b-461c-bc4a-c8044e148f46
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3440
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Provozni_rizika_ve_vybrane_obchodni_spolecnosti_orientovane_na_namorni_nakladni_prepravu.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP2021_Nguyenova.doc
Size:
44 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
27.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP