Aplikace elektroniky pro monitorování stavu nositele oděvů

Abstract
Diplomová práce se zabývá aplikací elektroniky do oděvu. Smyslem aplikace je monitorovat stav nositele, konkrétně tep, okysličení krve, teplotu a vlhkost a naměřená data odesílat do mobilního telefonu. Systém je zaměřen na seniory a finanční nenáročnost. Práce shrnuje současnou nositelnou elektroniku dostupnou na trhu. Vybranou elektronikou je platforma Arduino. Byla porovnána a vyzkoušena funkce několika senzorů. Na závěr je vybraná sestava elektroniky aplikována do oděvu a odzkoušena v reálných podmínkách.
The Master thesis application of electronics in clothing. The purpose of the application is monitoring the condition of the person, namely pulse, saturation of blood, temperature and humidity. Measured values are sent to the mobile phone. The system is focused to seniors and low financial demands. The thesis summarizes actual wearable electronics on the market. The selected electronics is the Arduino platform. Several sensors have been compared and tested. Finally, the selected electronic is applied to clothing and tested under real conditions.
Description
Subject(s)
Nositelná elektronika, Arduino, MAX30100, HTU21D, tep, saturace krve, vlhkost, teplota, Wearables, Arduino, MAX30100, HTU21D, pulse, saturation of blood, temperature, humidity
Citation
ISSN
ISBN