Tvorba nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů

Title Alternative:Development of a tool for computer support of the sensitivity analysis of hydrogeological models
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů. Cílem je vytvořit funkční software, který dokáže analyzovat hydrogeologické modely a vyhodnotit jejich citlivost na některé z vnějších či vnitřních vlivů, jež na model působí. K výpočtům dějů, které v hydrogeologických modelech probíhají, zejména proudění vody a transportu hornin, je využíván software FEFLOW. Dále se práce zabývá uvedením do problematiky citlivostí a reálným řešením vývoje programu. Dokument je rozdělen do tří hlavních částí. První část je teoretická a týká se uvedení do tématu práce. Jsou zde vysvětleny pojmy důležité pro její pochopení a rozebrána problematika různých typů citlivostí. Dále tato kapitola nastiňuje tvorbu hydrogeologického modelu. Druhá část práce pojednává o vlastním vývoji a tvorbě programu, který je hlavním cílem práce. Poslední část se věnuje testování výsledné aplikace, popisu modelu, který byl užit pro testování a vysvětluje možnou interpretaci zjištěných dat.
Description
53 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
software, computer algorithms, software, algoritmy (programování)
Citation
ISSN
ISBN