Novodobá komunální heraldika v okrese Praha-východ

Title Alternative:New Municipal Heraldry in District Prague-east
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with new municipal heraldry in district Prague-East. The work includes an introduction into the general heraldry and vexillology, chapters of municipal heraldry and vexillology, and, summary of literature in the field given. The work brings a list of all the quarters of the district and the proportion between historical and new coats of arms and flags. With the new symbology it brings a brief history of the location, the course of the authorisation of symbology of the location, it´s rationalization, shows the description of the symbology, and, colour images of it, as well as the review of expressional instruments of the symbology of municipal heraldry.
Práce pojednává o novodobé komunální heraldice a vexilologii v okrese Praha-východ. Práce obsahuje úvod do obecné heraldiky a vexilologie, kapitoly o heraldice a vexilologii komunální a přehled literatury v daném oboru. Přináší výčet všech sídel okresu a poměr historických a novodobých znaků a vlajek. U novodobé symboliky popisuje stručnou historii sídla, průběh schvalovacího procesu symbolů, jejich odůvodnění, uvádí blason a barevné vyobrazení symboliky, jakož i přehled výrazových prostředků symboliky komunálních znaků.
Description
katedra: KHI; rozsah: 137 s.
Subject(s)
heraldry, vexillology, municipality, coat of arms, flag, symbology, history, district prague-east, heraldika, vexilologie, obec, znak, vlajka, symbolika, historie, okres praha-východ
Citation
ISSN
ISBN