Globální expanze společnosti Home Credit do zahraničí a sjednocení značky na zahraničních trzích

Title Alternative:GLOBAL EXPANSION OF HOME CREDIT COMPANY TO ABROAD AND UNIFICATION OF THE BRAND ON FOREIGN MARKETS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The most of the inhabitants of our planet realize that the process of globalization of single parts of the planet Earth is easier due to extended infrastructure and international media. Growing cohesion of many countries leads many companies to expansion to foreign markets and addressing new customers. The focus of my diploma work is to make the conception of marketing communication, international marketing, corporate identity, financial services and last but not least segmentation, positioning and targeting transparent. My diploma work is divided into two main parts. Theoretical part deals with corporate marketing communication, informs about possibilities of entering and presence of a company on foreign markets. Practical part deals with an exapmle of a marketing campaign that is led in many countries simultaneously where Home Credit company is trying to set up corporate mark. A part of the proposal is a possibility of creating new products and unification of their marketing communication on all markets
Jak si většina obyvatel planety uvědomuje, proces globalizace jednotlivých oblastí Země je snazší díky rozvinuté dopravní síti a mezinárodně orientovaným médiím. Rostoucí provázanost jednotlivých zemí vede mnoho společností k rozšíření svého působení na zahraniční trhy a oslovení nových zákazníků. Cílem diplomové práce je zpřehlednit pojmy jako jsou marketingová komunikace, mezinárodní marketing, corporate identity, finanční služby a v neposlední řadě i segment, poziciování a zacílení. Diplomová práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. Teoretická část se zabývá korporátní marketingovou komunikací. Praktická část informuje o možnosti vstupu společnosti Home Credit na zahraniční trhy a vystupování společnosti. Zaobírá se příkladem probíhající marketingové kampaně v několika zemích současně, kde se společnost Home Credit snaží vytvořit korporátní značku. Součástí návrhu řešení je možnost vytvoření nových produktů a sjednocení jejich marketingové komunikace na všech trzích.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 107 s., 17 s. obr. příloh
Subject(s)
globalization, home credit, image, corporate identity, pamphlet, logo, marketing communication, marketing mix, international marketing, redesign, market share, advertisement, adevrtising campaign, corporate image, company, consumer, market market segment, tv spot, growth rate, loans, customer, brand, globalizace, home credit, image, korporátní identita, leták, logo, marketingová komunikace, marketingový mix, mezinárodní marketing, opětovný návrh, podíl na trhu, reklama, reklamní kampaň, sjednocená podoba, společnost, spotřebitel, trh, tržní segment, tv spot, ukazatel růstu, úvěry, zákazník, značka
Citation
ISSN
ISBN