Šikana na internetu

Title Alternative:Bullying on the Internet
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis dealt with the problematic of bullying on the internet among school-age children. The submitted paper was divided into theoretical and practical part. The definition of basic terms used in the bachelor paper was given in theoretical part. The basic research hypothesis of prevalence of cyber ? bullying and connection between bullying and cyber-bullying was also explained in this part of paper. The practical part contained determination of presumptions, characteristics of selective file, methods used in this work and analysis of gained information. The aim of this part of work was to gain the information about whether the informants had the information about cyber-bullying and had experienced cyber-bullying themselves. It was also recognized the informants awareness of social networks and their experience with it, concerning that this might be a potential surrounding for spreading cyber-bullying. Based on research, recommendation for the prevention of bullying on the internet was formulated.
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany na internetu u dětí školního věku. Samotná práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje formulaci základních pojmů používaných v bakalářské práci. Zde jsou také formulovány základní výzkumné hypotézy o prevalenci kyberšikany a o souvislostech mezi šikanou a kyberšikanou u dětí ze základních škol. Praktická část obsahuje stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody práce a rozbor získaných informací. Předmětem této části výzkumu bylo získat informace o tom, zda respondenti mají povědomí o kyberšikaně a zda sami mají zkušenost s kyberšikanou. Bylo též zkoumáno povědomí respondentů o sociálních sítích a jejich zkušenostech s nimi, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální prostředí pro šíření kyberšikany.Na základě provedeného výzkumu byla formulována doporučení pro prevenci šikany na internetu.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 56 s.
Subject(s)
bullying, cyber-bullying, social networks, communication information system, internet, šikana, kyberšikana, sociální sítě, informační komunikační technologie, internet
Citation
ISSN
ISBN