Unamuno y la nívola

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje literárního žánru nívola, který vytvořil španělský spisovatel Miguel de Unamuno. Práce zkoumá vznik literárního hnutí Generace 98 na konci 19. století ve Španělsku a témata, jimiž se spisovatelé zabývali. Práce také věnuje pozornost aspektům Unamunova filozofického myšlení a jejich odraz v románech. Dále se práce věnuje okolnostem vzniku žánru nívola a jeho zvláštnostem. Specifika a charakteristiky tohoto žánru jsou ukázány na nívolách Mlha (Niebla, 1914), Ábel Sánchez (Abel Sánchez, 1917) a Teta Tula (La tía Tula, 1921).
This bachelor thesis deals with the analysis of the development of the literary genre nívola invented by Spanish writer Miguel de Unamuno. The work examines the origin of the literary movement Generation of '98 at the end of the 19th century in Spain and its main topics. The work also pays attention to aspects of the philosophical thinking of Unamuno and its reflection in novels. Furthermore, the work deals with the circumstances of the invention of the genre nívola and its peculiarities. The specifics and characteristics of this genre are shown in the nívolas Mist (Niebla, 1914), Abel Sánchez (Abel Sánchez, 1917) and Aunt Tula (La tía Tula, 1921).
Description
Subject(s)
Miguel de Unamuno, nívola, Generace 98, modernismus, filozofie, Mlha, Ábel Sánchez, Teta Tula, Miguel de Unamuno, nívola, Generation of '98, modernism, philosophy, Mist, Abel Sánchez, Aunt Tula
Citation
ISSN
ISBN