Financování bydlení

Title Alternative:Financing of housing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with financing of housing. It is divided into several areas. At first it describes the contemporary situation in the Czech residential market. It deals with flat funds, flat building, accessability to housing, and with demographic and other social aspects of residential market. Further it deals with legal framework and supporting programs of housing, as well. Some acquisition procedures how to get own flat or family house are indicated. The important part of diploma study gives attention to financial resources used for housing. It analyses mortgage credits and saving for building in more details. Loans and subsidies from the State Fund of housing development are considered, as well as consumer loans and other kinds of credit. Some combination possibilities of mortgage loans with other products such as saving for building or capital life insurance are examined. In the last chapter there is tenancy and proprietary housing financed by bank loans compared.
Diplomová práce pojednává o financování bydlení. Je rozdělena do několika oblastí. Nejdříve popisuje současnou situaci na rezidenčním trhu v České republice. Zabývá se bytovým fondem, bytovou výstavbou, dostupností bydlení, demografickými a dalšími sociálními aspekty rezidenčního trhu. Dále pojednává o právním rámci bydlení a programech podpory v oblasti bydlení. Je uveden postup při pořízení vlastního bytu nebo domu. Významná část diplomové práce se zabývá zdroji financování bydlení. Detailněji se věnuje hypotečním úvěrům a stavebnímu spoření. Jako podpůrné zdroje jsou uvedeny úvěry a dotace od Státního fondu rozvoje bydlení. Zvažovány jsou i spotřebitelské a ostatní půjčky a úvěry. Práce se z části také zabývá možností kombinace hypotečních úvěrů s ostatními produkty jako je stavební spoření nebo kapitálové životní pojištění. V závěrečné kapitole je porovnáno nájemní a vlastnické bydlení, které je pořizováno pomocí úvěru.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 100 s., 15 s. obr. příloh.
Subject(s)
annuity, housing, flats construction, owned flat, taxes, cooperative housing, mortgage bonds, mortgage loans, rent, support of the government, insurance, bridging loan, residential market, family house, loan maturity, building savings, interest, interest rate, loan security, mortgage of real estate, resources of financing, anuita, bydlení, bytová výstavba, byt ve vlastnictví, daně, družstevní bydlení, hypoteční zástavní listy, hypoteční úvěry, nájem, podpora státu, pojištění, překlenovací úvěr, rezidenční trh, rodinný dům, splatnost úvěru, stavební spoření, úrok, úroková sazba, zajištění úvěru, zástava nemovitosti, zdroje financování
Citation
ISSN
ISBN