Poruchy emocí a chování u dětí v dětském domově se školou

Title Alternative:Emotional and Behavioural Children´s Disorders from Child´s Home with School
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch chování a emocí a jejich vlivem na výchovu a vzdělávání dětí. Cílem práce je zjistit, jak tyto poruchy ovlivňují výchovu a vzdělávání. Pro potřeby této práce byly vybrány děti z Dětského domova se školou z Hamru na Jezeře. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část objasňuje základní pojmy, týkající se této problematiky. Praktická část bakalářské práce předkládá průzkumové šetření, které bylo provedeno na základě analýzy spisové dokumentace a metody dotazníku, včetně zjištěných skutečností. Dále jsou v praktické části práce ověřovány hypotézy a zveřejněny výsledky šetření. Bakalářská práce nastiňuje příčiny umisťování dětí do dětských domovů se školou a jejich vztah ke vzdělání.
The bachelor´s thesis deals with emotional and behavioural disorders and their influence on the education of children.The aim of my work is to find out how these disorders affect the education and upbringing. For the purpose of this work I have chosen children from the children´s home with the school in Hamr na Jezeře. The thesis contains the theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic terms related to this issue. The practical part presents exploratory survey which was based on analysis of file documentation and survey method, including the findings. I have tested hypotheses and published the results of my investigation. Bachelor thesis outlines the causes of placing children into the children´s homes with schools and their relationship to the educations.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN