Modrotisk v novém

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu vlastních vzorů inspirovaných tradiční technologií modrotisku a také japonským ateliérem Suzusan. Díky této inspiraci vzniklo mnoho vzorů, které byly raportovány do vodorovných pruhů. V rešeršní části je nejprve zpracována historie a symbolika modré barvy. Dále se zaměřuje na historii a technologii modrotisku. Poté je v experimentální části blíže probrána inspirace a tvorba vlastních vzorů. Následujícím tématem je sítotisk a provedené zkoušky tisku, které vedly k tvorbě vzorníku a výstupu.
This bachelor thesis is focused on creation my own patterns inspired by the traditional technology of blueprint and the Japanese Suzusan studio. Thanks to this inspiration, many patterns have been created and stylized in horizontal stripes. In the research section the history and symbolism of the blue color is first processed. It also focused on history and technology of blueprint. Then in the experimental part the inspiration and creation of my own patterns is discussed closer. The following is the screen printing and print tests that led to the sampler and output.
Description
Subject(s)
inspirace, modrá, modrotisk, sítotisk, textilie, tradiční technologie, vzory, blue, blueprint, inspiration, patterns, screen print, textile, traditional technology
Citation
ISSN
ISBN