Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale

Title Alternative:Video Exercise Book of Referees´ Signalization in Football
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce s názvem Videoučebnice - signalizace rozhodčích ve fotbale, má jako hlavní cíl vytvořit multimediální učebnici, která poslouží jako podpora při vyučování fotbalu na školách i mimo ní. Natočení videa probíhalo s licencovaným rozhodčím. Dalšími dílčími cíly jsou charakterizovat českou a světovou historii fotbalu, organizace, pravidla a funkci rozhodčího v této kolektivní hře. K objasnění signalizací jsou v textové části přiloženy i obrázky.
The bachelor work with the title The video coursebook - signalization of referees in football has one main goal. The goal is to create a multimedia coursebook that will be used as an extra material by football lessons in and out of school. The video shooting was made with a licenced referee. Other goals are a characterisation of czech and world football history, its organization, rules and duties of referee in this team sport. there are pictures in the text part to clarify the signalization.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN