Hodnocení dopadu novely zákona o investičních pobídkách na regionální rozvoj

Title Alternative:Evaluation of the Impact of the Amendment to the Act on Investment Incentives for Regional Development
Abstract
Předkládaná diplomová práce hodnotí dopady novely zákona o investičních pobídkách na regionální rozvoj České republiky se zaměřením na zaostalé a ekonomicky slabé regiony. Práce je členěna do 5 základních kapitol, přičemž 1. kapitola zahrnuje teoretická vymezení důležitých pojmů a 2. kapitola analyzuje investiční pobídky v České republice. Kapitoly 3 a 4 jsou zásadní praktickou a nosnou částí celé diplomové práce, je v nich analyzován vliv novely zákona o investičních pobídkách na regionální rozvoj a odstranění meziregionálních disparit. V 5. kapitole jsou selektovány investiční pobídky dle specifických kritérií. Pak již následuje jen kapitola ''Závěr'', kde dojde k shrnutí a ověření výzkumných předpokladů, k zhodnocení cíle práce a nastínění alternativních možných řešení zkoumané problematiky.
Description
97 stran :barevné ilustrace tabulky, grafy +1 DVD-ROM
Subject(s)
investment incentives, regional policy, regional development, investiční pobídky, regionální politika, regionální rozvoj
Citation
ISSN
ISBN