Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku.

Abstract
Tato práce se zabývá manažerským rozhodování na základě statistických nástrojů a metod. Jedná se konkrétně o zkoumání chybovosti v procesech, na kterých participuje člověk. Zkoumáme několik odvětví v podniku Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Cílem této práce je vytvořit optimalizace procesů v závislosti na míře chybovosti, které mohou mít vyšší efektivitu a eliminují lidskou chybu. Budeme se zároveň zajímat o to, jestli pracovníci chybují v konkrétních časových úsecích během každého dne a také o to, jestli je distribuce chyby napříč jednotlivými odděleními relevantní.
This work deals with managerial decision-making based on statistical tools and methods. It is specifically an error rate analysis in man-made errors in processes. We analyze several sectors in the company Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.The goal of this work is to create process optimizations depending on the error rate, which can have higher efficiency and eliminate human error. At the same time, we will be interested in whether workers make errors in specific time periods during each day, and also in whether the distribution of errors across individual departments is relevant.
Description
Subject(s)
Manažerské rozhodování, lidský faktor, distribuce chyby, optimalizace procesů, periodicita dat, Managerial decision-making, human factor, man-made error distribution, process optimization, data periodicity
Citation
ISSN
ISBN