Poutní cesta svatého Václava

Abstract
Cílem mé práce je dotvoření poutní cesty z Prahy (katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha) do Staré Boleslavi (bazilika sv. Václava) ve stopě svatováclavského kultu. Tedy severní trasou, která připomíná poslední pozemskou pouť vykonanou svatým Václavem a následnou translaci jeho ostatků na pražskou akropoli. Výchozím bodem mé práce jest kostel sv. Václava na Proseku - místo setkávání poutníků a závěrečným bodem bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi.
The aim of my work is to complete the pilgrimage route from Prague (st. Vitus, Wenceslas and Vojtech cathedral) to Stara Boleslav (st. Wenceslas basilica) in the trail of the st. Wenceslas cult. In the northern route that reminds the last earthly pilgrimage performed by st. Wenceslas and the subsequent translation of his remains to the prague acropolis. The starting point of my work is the church of st. Wenceslas on Prosek - meeting point for pilgrims and the final point st. Wenceslas basicila in Stara Boleslav.
Description
Subject(s)
Václav I, poutní cesta, Praha, Stará Boleslav, Wenceslas I, pilgrimage route, Prague, Stara Boleslav
Citation
ISSN
ISBN