Pěstounská péče u dětí z dětských domovů

Title Alternative:Foster Care for Children From Children's Homes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis focuses on substitutional family care, mainly on foster care.The goal was to detect how the foster care is being executed in institutional systems. The thesis focused on children?s opinions of this issue.The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and empiric part. The theoretical part deals with basic concepts in the foster care area, the history of institutional education and the legislative provision in this area. Next section of the theoretical part deals with oddness of children?s psychological development where the institutional upbringing has been ordered.The practical part detected how the foster care is being implemented in school institutions. It also, by using non-standard questionnaire, mapped out children?s opinion regarding foster care issue.In the closure of the thesis, all factors that influence the unsuccessfulness of implementation of the foster care in each creche, has been defined.Detected pieces of knowledge showed the issue of implementation of the foster care in institutional practices.
Bakalářská práce se zabývala náhradní rodinnou péčí, zejména péčí pěstounskou. Cílem bylo zjistit, jak se daří pěstounskou péči v ústavních zařízeních realizovat. Práce byla zaměřena na názory dětí na danou problematiku. Bakalářská práce byla rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývala základními pojmy v oblasti náhradní rodinné péče, historií ústavní výchovy a legislativním opatřením v této oblasti. Další část teoretické části byla zaměřena na zvláštnosti psychického vývoje u dětí s nařízenou ústavní výchovou.Praktická část zjišťovala, jak se daří ve školských ústavních zařízeních pěstounskou péči realizovat. Dále práce mapovala metodou nestandardizovaného dotazníku názory dětí na problematiku pěstounské péče. V závěru práce byly definovány faktory, které ovlivňují neúspěšnost realizace pěstounské péče v dětských domovech.Zjištěné poznatky ukázaly na problematiku realizace pěstounské péče ve školské ústavní praxi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 69
Subject(s)
substitutional family care, foster care, creche, psychological depresses, legislative provision, institutional upbringing, family, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, dětský domov, psychická deprivace, legislativní opatření, ústavní péče, rodina
Citation
ISSN
ISBN