Vliv termoemise na velikost síly při Biefeld-Brownově efektu

Title Alternative:Influence of thermionic emission on the magnitude of the force during the Biefeld-Brown effect
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem mojí bakalářské práce je prozkoumat, jaký vliv má termoemise na velikost síly vznikající na vysokonapěťovém kondenzátoru s asymetrickými elektrodami. Hlavně jsem se zaměřil na tenkou elektrodu, kterou jsem žhavil pomocí protékajícího proudu pomocí plovoucího zdroje proudu. V rešerši jsem shrnul poznatky a nejdůležitější pojmy. Převážně to byly druhy ionizací a typy výbojů týkající se Biefeld-Brownova efektu. V další části mojí bakalářské práce jsem vypracoval svůj úsudek o očekávaném výsledku z mého měření. Vytvořil jsem zařízení pro změnu průtoku elektrického proudu, které jsem používal pro žhavení a vyvolání termoemise tenké elektrody. Dále jsem vytvořil model, na kterém jsem mohl vytvořit pomocí vysokého napětí Biefeld-Brownův efekt. V závěru své práce jsem zhodnotil vliv termoemise na velikost vznikající síly a učinil jsem závěry v souladu s teoretickými podklady Biefeld-Brownova efektu.
Description
40 s., 2 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
thermoemission, termoemise
Citation
ISSN
ISBN