Zhodnocení nabídky sportovních aktivit ASC a její interakce s poptávkou.

Title Alternative:Evaluation of offer on sport activities of ASC and it's interaction with demand
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this bachelor thesis is to analyze the offer of Academic Sports Centre at the Technical University of Liberec and to propose solutions to increase interest among the students of Technical University of Liberec in the services of the Academic Sports Centre. For the first part of work the available literature that deals with information about sports organizations, the Czech Association of University Sports, sports at universities and the representation of the Academic Sports Centre was used. The secound part deals with the autor?s own survey research and public inquiry to ascertain the student?s view on the issue. The final part describes some suggestions for increasing students interest at the Technical University of Liberec on existing services of the Academic Sports Centre.
Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku Akademického sportovního centra na Technické univerzitě v Liberci a navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení zájmu ze strany studentů Technické univerzity v Liberci o služby Akademického sportovního centra. K vypracování první části práce byla použita dostupná literatura, která se zabývá informacemi o sportovních organizacích, České asociaci univerzitního sportu, sportu na Vysoké škole a představení Akademického sportovního centra. V druhé části se autor věnuje vlastnímu průzkumu a výzkumnému anketnímu šetření s cílem zjistit, jaký je pohled studentů na danou problematiku. Závěrečná část práce popisuje několik návrhů pro zvýšení zájmu studentů Technické univerzity v Liberci o dosavadní služby Akademického sportovního centra.
Description
katedra: KTV; přílohy: jednou CD ROM; rozsah: 61 s.
Subject(s)
analysis, elaboration, representation, present, asc, sports, analýza, vypracování, představení, dosavadní, asc, sport
Citation
ISSN
ISBN