Korupce

Title Alternative:The Corruption
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this bachelor thesis is to describe and explain the nature of corruption and moral aspects of this problem. The terms of corruption, its causes, forms and kinds are defined in the thesis. A part of this thesis deals with corruption in the Czech Republic, i. e. the corruption climate in the Czech Republic, set of Czech legal rules and current status of the corruption in the Czech Republic. It is also important to mention methods of corruption finding and the corruption perception index CPI including position of the Czech Republic in comparison to other countries. An important part of this thesis is its last section which is focused on corruption and ethics. There is a description of terms as ethics, morality, justice and the code of ethics.
Cílem této bakalářské práce je popsat a vysvětlit podstatu korupce a morálních hledisek tohoto problému. Je zde definován pojem korupce, její příčiny, formy a druhy. Část této práce je věnována korupci v České republice, tedy korupčnímu klimatu v ČR, českému právnímu řádu a současnému stavu korupce v ČR. Je důležité zmínit také metody zjišťování korupce a index vnímání korupce CPI včetně postavení České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi. Důležitou součástí této práce je poslední část, která je zaměřena na korupci a etiku. Jsou zde definovány a popsány pojmy etika, morálka, spravedlnost a etický kodex.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1; rozsah: 63 s.
Subject(s)
corruption, bribery, public service, corruption climate, set of legal rules, corruption perception index (cpi), ethics, code of ethics, justice, korupce, úplatek, veřejná správa, korupční klima, právní řád, index vnímání korupce (cpi), etika, etický kodex, spravedlnost
Citation
ISSN
ISBN