Klientská aplikace pro energetický portál

dc.contributorŠtěpán Pavel, Ing. : 65844
dc.contributor.advisorBedrník Tomáš, Ing. : 63383
dc.contributor.authorSamek, Michal
dc.date.accessioned2019-08-07T08:08:19Z
dc.date.available2019-08-07T08:08:19Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2019-05-29
dc.date.submitted2018-10-10
dc.date.updated2019-5-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webové aplikace, která má sloužit jako vzor pro další klientské aplikace komunikující se serverem, který shromažďuje naměřená data z elektrometrů. Vývoj aplikace proběhl v jazyce Python a je využit framework Django, který byl vybrán pro svou jednoduchost a rozšiřitelnost. Komunikace se serve-rem probíhá skrze HTTP požadavky a odpovědi obsahující data ve formátu JSON. Tak-též jsou využity i doplňující knihovny Django REST framework pro asynchronní dotazy a plotly.js pro vykreslování dat do grafů v Javascriptu. Návrh se odvíjí od již existujících řešení a od plánovaným budoucím využití. Pro realizaci byl použit program PyCharm a operační systémy Windows 7 a 8.1. Aplikace dokáže vykreslovat grafy, ověřovat uživa-tele, vypisovat alarmy a posílat reporty.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design and creation of a web application, which should serve as a model for other client applications communicating with the server, which collects the measured data from electrometers. Application development was done in Python, and the Django framework has been used for its simplicity and scalabil-ity. Communication with the server is through HTTP requests and responses containing JSON data. Also, additional Django REST libraries are used for asynchronous queries and plotly.js for plotting data in Javascript charts. The design is based on already exist-ing solutions and from the planned future use. PyCharm and Windows 7 and 8.1 operat-ing systems were used for implementation. The application can plot graphs, authenticate users, show alarms, and send reports.en
dc.description.mark
dc.format46 s. (51 329 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky Žádné.
dc.identifier.signatureV 201900874
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153166
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] item GUARDIA, Carlos de la, 2016. Python Web Frameworks. B.m.: O'Reilly Media. ISBN 978-1-4920-3787-3. item ALLAMARAJU, Subbu, 2010. RESTful Web Services Cookbook: Solutions for Improving Scalability and Simplicity. 1 edition. Beijing; Sebastopol,CA: Yahoo Press. ISBN 978-0-596-80168-7. item SALE, David, 2014. Testing Python: Applying Unit Testing, TDD, BDD and Acceptance Testing. 1 edition. Chichester: Wiley. ISBN 978-1-118-90122-9. endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectWebová aplikacecs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectREST APIcs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectJavascriptcs
dc.subjectAJAXcs
dc.subjectWeb aplicationen
dc.subjectPythonen
dc.subjectREST APIen
dc.subjectJSONen
dc.subjectJavascripten
dc.subjectAJAXen
dc.subject.verbisinformační technologiecs
dc.titleKlientská aplikace pro energetický portálcs
dc.titleClient application for energy portalen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineIT
local.degree.programmeInformační technologie
local.degree.programmeabbreviationB2646
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM14000071
local.identifier.stag38898
local.identifier.verbiskpw06582360
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo874
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:49cs
local.verbis.studijniprogramMTI Informační technologie/Informační technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Samek_stag.pdf
Size:
794.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Samek_app.zip
Size:
87.22 KB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Samek_PV_BP_.pdf
Size:
463.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Samek_PO_BP_.pdf
Size:
422.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP