Reaktivní electrospinning hydrogelových nanovláken

Title Alternative:Reactive electrospinning of hydrogel nanofibers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této diplomové práce bylo vytvoření hydrogelových nanovláken metodou reaktivního elektrostatického zvlákňování. Vlákna jsou vytvářena z prepolymerizované směsi monomeru, síťující komponenty a iniciátoru. Při zvlákňovaní materiál polymerizuje a síťuje. V jediné operaci tak vznikají nanovlákna na bázi zesíťovaného polymeru. Zvlákňovaným materiálem byly dvě směsi, první na bázi 2 hydroxyethyl methakrylátu (HEMA), druhá na bázi 2-hydroxypropyl methakrylamidu (HPMA) a 2-etoxyethyl methakrylátu (EOEMA). Síťující komponentou byl pro obě směsi ethylenglykol dimethakrylát (EGDMA). Práce se zabývá optimalizací složení směsí, jejich prepolymerizací, parametry procesu elektrostatického zvlákňování a možností dopolymerizace směsi.
The theme of this graduation thesis was a hydrogel nanofibers creation via a reactive electrospinning process. Fibers have been produced from a pre-polymerized mixture of a monomer, a cross-linker and an initiator. During this electrospinning process, the material polymerizes and cross-links. In one operation, there were produce nanofibers made of the cross-linked polymer. As the spinned materials have been used two mixtures, the first one based on 2 hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and the second one based on 2-hydroxyprophyl methacrylamide (HPMA) and 2 ethoxyethyl methacrylate (EOEMA). As the cross linker has been used ethylenglycol dimethacrylate (EGDMA) for both mixtures. This thesis solves optimalization of composition of mixtures, their pre polymerization, parameters of the electrospinning process and possibilities of a final polymerization of the mixture.
Description
katedra: KNT; přílohy: 2 CD; rozsah: 67
Subject(s)
elektrospinning, hydrogel, electrospinning, hydrogel
Citation
ISSN
ISBN