Sekulární trendy vybraných aspektů tělesné zdatnosti u dívek pubescentního věku

Title Alternative:Secular trends in selected aspects of physical fitness in pubescent girls
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je zjištění úrovně motorické výkonnosti u 11-15letých dívek ve Středočeském kraji a stanovení sekulárních trendů vybraných aspektů tělesné zdatnosti na základě výsledků motorických testů běh na 50 m, skok zmísta, hod medicinbalem 2 kg a vytrvalostní člunkový běh. Testovou baterii tvořily motorické testy použité Pávkem v roce 1966, rozšířené o motorické testy z Unifittestu: vytrvalostní člunkový běh a Fitnessgramu měření kožních řas. Testovaným souborem byly dívky 11-15 let. Při porovnání našich výsledků s výsledky šetření z roku 1966 (Pávek, 1977) je zřejmé, že ve sledovaném období došlo u našich dívek k nárůstu tělesné výšky itělesné hmotnosti. Při porovnání motorických testů, které byly součástí obou výzkumů, jsme stanovili výrazně nižší průměrné výkony v testech skok daleký zmísta a běh na 50 m. Při komparaci výsledků naměřených v roce 2010 a 2013 jsme zjistili horší výkonnost v testech běh na 50 m a hod medicinbalem. Překvapivě lepší průměrné výkony jsme zjistili při testu vytrvalostní člunkový běh.
Description
69 s., 21 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
physical fitness, pubescents, girls, tělesná kondice, pubescenti, dívky
Citation
ISSN
ISBN