Vymezení poptávky v cestovním ruchu pro vybraný segment - senioři

Title Alternative:Definition of Demand in Tourism for the Chosen Segment - Seniors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá analýzou poptávky seniorů v cestovním ruchu, určením jejích charakteristik a specifik. Teoretická část práce mapuje nejprve marketingový výzkum, jeho druhy, proces, předmět, techniky a způsoby zpracování zjištěných informací, dále pak uvádí čtenáře do problematiky cestovního ruchu a vysvětluje poptávku a její determinanty v tomto odvětví. Nakonec teoretické části je zařazena charakteristika segmentu seniorů. Praktická část je rozdělena na fázi přípravnou a realizační, přičemž v přípravné fázi je definován problém a cíl výzkumu a vypracován marketingový plán a ve fázi realizační jsou zpracována data získaná dotazníkovým šetřením a shrnuty výsledky. V samém závěru práce jsou straně nabídky doporučena opatření vedoucí ke zvýšení prodejů a spokojenosti potencionálních seniorských zákazníků.
Description
91 s., 23 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
tourism, tourism marketing, cestovní ruch, marketing cestovního ruchu
Citation
ISSN
ISBN