Doplnění architektonického komplexu ve městě Foshan.

Abstract
Jedná se o multifunkční budovu, doplňující komplex tří výškových budov v čínském městě Foshan v provincii Kuang-tung. Budova je kombinací parkovacího domu, obchodního domu a parku. Cílem je návrh, ideálně doplňující komplex, který je před dokončením. Hlavním konceptem je spojení komerční, parkovací a odpočinkové části budovy v měřítku stávajícího projektu a potřeb rozvíjejícího se moderního čínského města. Návrh splňuje hlavní požadavky reálného zadání investora.
It is a multifunctional building, additional complex of three high-rise buildings in the Chinese city of Foshan in Guangdong Province -tung. The building is a combination of car parking, shopping center and public park. The aim is to design, ideally complementary complex, which is nearing completion. The main concept is to link commercial, parking and rest of the building in scale existing projects and needs of the developing modern Chinese city. The proposal satisfies the main requirements of the investor's real.
Description
Subject(s)
parkovací dům, obchodní centrum, park, komplex Čína, parking garage, business center, a park, a complex of China
Citation
ISSN
ISBN