Hodnocení vybraných užitných vlastností bio-oděvních materiálů

Title Alternative:Evaluation of selected features utility of bio-textile materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce bylo hodnocení vybraných užitných vlastností bio-oděvních materiálů. Téma vycházelo z potřeby popsat a objasnit problematiku bio-oděvních materiálů. Cílem práce bylo porovnat vybrané užitné vlastnosti bio-oděvních materiálů s užitnými vlastnostmi konvenčních oděvních materiálů a poukázat na možné rozdíly. Teoretická část podává přehled používaných bio-vláken na výrobu bio-oděvních materiálů, poukazuje na rozdílné pěstování a zpracování bio-surovin a konvenčních surovin. Dále jsou v teoretické části shrnuty jednotlivé mezinárodní certifikace kvality bio materiálů. Praktická část se zabývá samotným hodnocením vybraných uživatelských vlastností na pěti rozdílných vzorcích materiálů a poukázáním na jejich změny po procesech praní. Výsledkem bakalářské práce je srovnání jednotlivých uživatelských vlastností bio materiálů a konvenčních materiálů a jejich změn v závislosti na procesech praní.
The bachelor thesis evolved around evaluates the utility of selected properties of bio-textile materials. Theme based on the need to describe and clarify the issue of bio-textile materials. The aim was to compare the functional characteristics of selected organic clothing materials with useful properties of conventional clothing materials and point out possible differences. The theoretical part gives an overview of bio-fibers for production of bio-materials, clothing, point to different cultivation and processing of organic and conventional raw materials. Furthermore, in the theoretical section summarizes the various international quality certifications of organic materials. The practical part deals with the actual evaluation of the selected user characteristics on five different samples of materials and pointing out the changes after the wash. The result of this thesis was a comparison of user performance organic materials and conventional materials and their changes depending on the wash.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 61 s., 18 s. příloh
Subject(s)
bio-oděvní materiály, certifikace bio-kvality, porovnání vlastností bio-oděvních materiálů s konvenčními materiály, bio-clothing materials, certification of organic quality, comparing the performance of bio-textile materials with conventional materials
Citation
ISSN
ISBN