Inovace zařízení pro aplikaci pěnového těsnění

dc.contributorValenta Jiří, Ing. : 66262
dc.contributor.advisorŠevčík Ladislav, prof. Ing. CSc. : 55255
dc.contributor.authorČech, Jiří
dc.contributor.otherBílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358
dc.contributor.otherManlig František, doc. Dr. Ing. Konzultant : 55383
dc.contributor.otherDopita Martin, Ing. Konzultant2 : 65344
dc.date.accessioned2019-02-03T09:48:57Z
dc.date.available2019-02-03T09:48:57Z
dc.date.committed2017-2-12
dc.date.defense2017-6-12
dc.date.submitted2015-11-12
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o inovaci zařízení pro aplikaci pěnového těsnění ve společnosti Denso Manufacturing s.r.o. V práci je popsán průběh inovačního procesu počínaje analýzou stávajícího řešení, přes systematický návrh konceptů řešení, až po výběr finálního návrhu řešení. Volba finálního návrhu probíhá na základě definovaných kritérií a hodnocení schopnosti jednotlivých konstrukčních variant dané funkce plnit. Dále je v práci proveden kompletní návrh zvoleného konceptu. Závěrem práce je vyhodnocení přínosů tohoto zařízení a ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the innovation of foam seal applicator device in Denso Manufacturing Czech s.r.o. The thesis describes innovative process starting with the analysis of current design, systematic creation of conceptual designs up to the selection of the final proposal of solution. The selection of the final solution is made upon the defined criteria and the evaluation of the ability of the constructional variants to perform the given function. There is also provided complete engineering proposal of the chosen design. As a conclusion, there is an assessment of the advantages of the device and the economical evaluation.en
dc.description.mark
dc.format80
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM 2 Výkresy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150979
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] PEŠÍK, L. Části strojů. 1. díl. Liberec: Technická univerzita 2005. ISBN 978-80-7372-573-0
dc.relation.isbasedon[2] PEŠÍK, L. Části strojů. 2. díl. Liberec: Technická univerzita 2005. ISBN 978-80-7372-574-7
dc.relation.isbasedon[3] MAŠÍN I. a P. JIRMAN. Metody systematické kreativity. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-853-3
dc.relation.isbasedon[4] LEINVEBER, J. a P. VÁVRA. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4
dc.relation.isbasedon[5] MAŠÍN I. a L. ŠEVČÍK. Metody inovačního inženýrství: Inovace, plánování a navrhování výrobku. Vyd. 1. Liberec: Institut technologií a managementu, 2006. ISBN 80-903533-0-4
dc.relation.isbasedon[6] MAŠÍN, I. Inovační inženýrství - Plánování a návrh inovovaného výrobku. 1. vydání. Liberec: TUL, 2012. 168s. ISBN 978-80-7372-852-6.
dc.relation.isbasedon[7] WILLIAMS, J. A. Engineering tribology. New York: Cambridge University Press, 2005, 488 s. ISBN 0-521-60988-7.
dc.relation.isbasedon[8] ROSENAU, M.: Řízení projektů. 3. vydání. Brno: Computer Press Brno, 2007. 344s. ISBN 978-80-251-1506-0]
dc.relation.isbasedonDatabáze knihovny TUL
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectinovacecs
dc.subjectlepenícs
dc.subjectoddělovánícs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectpneumatické systémycs
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsticken
dc.subjectremoveen
dc.subjectautomatizationen
dc.subjectpneumatic systemsen
dc.titleInovace zařízení pro aplikaci pěnového těsněnícs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineIV
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKST
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS15000519
local.identifier.stag33625
local.identifier.verbis
local.note.administratorsautomat
local.poradovecisloSTARA PRACE
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPJiri_CECHInovace_zarizeni_pro_aplikaci_penoveho_tesneni.pdf
Size:
12.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_Cech__oponent.pdf
Size:
215.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_Cech_vedouci..pdf
Size:
49.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections