Analýza obecného testování členů Sportovního centra mládeže

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo posouzení adekvátnosti prováděných obecných testů u sprinterů zařazených do Sportovního centra mládeže v souvislosti se zařazením do výkonnostních skupin. Celkem se testování zúčastnilo 66 testovaných sprinterů, kteří splnili kritéria zařazení, 39 chlapců a 29 dívek ve věku 15-18 let. Při provádění analýzy jsem dospěl k několika závěrům a následně vyplývajícím subjektivním doporučením a názorům, které se týkají úpravy testové baterie SCM a zefektivnění procesu zařazování sprinterů d SCM.
The major focus of this Bachelor labor was to assess the adequacy of the standard test performed for sprinters included in the Youth Sports Center in connection with inclusion in performance groups. In total, 66 tested sprinters took part in the testing, which made the including criteria of performance groups, were testing 39 male and 27 female 2000-2003 years of birth. During the analysis, I came to several conclusions and as a result came t subjective recommendations and opinion regarding the modification of the SCY testing battery and ways of optimization the process of including into the sprinters in SCY.
Description
Subject(s)
Schopnost, dovednost, sprint, motorické testování, motorické schopností, sportovní centrum mládeže, Ability, skill, Sprint, motor skills, motor tests, youth sports center
Citation
ISSN
ISBN