Personální management ve vybrané oblasti firmy KABLO ELEKTRO

Title Alternative:Personal management in the particular sphere of KABLO ELEKTRO, joint stock company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
V této práci je analyzováno postavení a působnost odborové organizace ve firmě KABLO ELEKTRO a.s. Vrchlabí. V teoretické části je popsána zákonná úprava této problematiky a ustanovení, která nejsou dána zákonem, ale jsou ustálená a běžne používaná. V praktické části je proveden rozbor problematiky kolektivního vyjednávání - postup, problematické oblasti a podmínky. Dále je provedena analýza závazků obsažených v kolektivní smlouvě pro rok 1999 a analýza změn, které byly provedeny v kolektivní smlouvě na rok 2000. V závěru jsou zhodnoceny závazky kolektivní smlouvy KABLO ELEKTRO a.s Vrchlabí na rok 2000 ve srovnání se závazky stanovenými v jiných smlouvách v České republice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN