Řízení jakosti a certifikace ISO v Agropodniku a.s. Jičín, středisko Kovos

Title Alternative:Quality management and ISO certification in Agropodnik a.s. Jičín, Kovos
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis concerns problems connected to quality management based on ISO standards, specifically ČSN EN ISO 9001:2008, in the Agropodnik PLC Jičín, Kovos branch. The theoretical part explains terms such as quality, quality management, quality management systems, historical evolution of quality management, particular concepts of quality management including their comparison, concept of ISO standards, ČSN EN ISO 9001:2008. The practical part consists of an analysis of the Kovos branch, previously an independent company, now after its liquidation a part of Agropodnik PLC and gives a complex overview of this branch after its transformation in 2009. The outcome of the situational analysis is the identification of a specific dysfunction including a proposal how to make the area concerned more effective and the economical evaluation of the renewal of certification by the certification authority Lloyd´s Register Quality Assurance.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti na bázi norem ISO, konkrétně normy ČSN EN ISO 9001:2008, ve firmě Agropodnik a.s. Jičín, středisko Kovos (dále jen AGP Jičín, Kovos). V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, jako je jakost, řízení jakosti, systémy řízení jakosti, historický vývoj řízení jakosti, jednotlivé koncepce řízení jakosti včetně jejich porovnání, koncepce norem ISO, norma ČSN EN ISO 9001:2008. Praktická část se zabývá situační analýzou střediska Kovos v rámci firmy Agropodnik a.s. Jičín po likvidaci a podává komplexní pohled na toto středisko po transformaci v roce 2009. Výstupem situační analýzy je identifikace dysfunkce včetně návrhu na zefektivnění řešené oblasti a ekonomického zhodnocení obnovení certifikace u certifikační společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance (dále jen LRQA)
Description
katedra: KPE; přílohy: Výpis z obchodního rejstříku Prostředí firmy Agropodnik a.s. Jičín, středisko Kovos Produkty Agropodniku a.s. Jičín, středisko Kovos Stroje CNC ve výrobní hale Certifikát ISO (LRQA) Vodoznak LRQA; rozsah: 114
Subject(s)
quality, quality management system, concept of iso standards, čsn en iso 9001, 2008, documentation, documented processes, certification, audit, jakost, systém managementu jakosti, koncepce norem iso, čsn en iso 9001, 2008, dokumentace, dp, certifikace, audit
Citation
ISSN
ISBN