Trestný čin vraždy - vražda mezi partnery

Title Alternative:The Criminal Case of Murder - Murder between Partners
dc.contributor.advisorKovařík, Zdeněk
dc.contributor.authorStarý, Luboš
dc.date2009
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2009-04-09
dc.date.defense2009-06-24
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 s., 2 s. formulářcs
dc.description.abstractPředmětem a hlavním tématem bakalářské práce je popis trestného činu vraždy, zvláště pak vraždy spáchané mezi partnery. Cílem bakalářské práce je zjistit psychosociální aspekty vražd páchaných v partnerských vztazích v letech 2001 - 2007 na území hlavního města Prahy. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část je zaměřena na problematiku násilné kriminality, ve které se projevuje agrese a agresivita, a na problematiku trestného činu vraždy. Tento trestný čin je zde představen z pohledu trestního práva, ale i z pohledu viktimologického a kriminologického. Praktická část interpretuje vyhodnocení jednotlivých psychosociálních aspektů a jejich průzkumu ve zkoumaném vzorku. Průzkum je proveden analýzou spisové dokumentace, analýzou statistických dat a metodou řízeného rozhovoru. Bakalářská práce umožňuje blíže se seznámit s danou problematikou.cs
dc.description.abstractThe topic and main subject of the bachelor work is the description of the crime of murder, especially the murder commited between partners. The aim of the bachelor work is to elicit psychological aspects of murders commited in partner relations in the period of the years 2001-2007 in the area of the capital city Prague. The work is divided into two main parts. The theoretical part is orientated on the problems of violent criminality, in which aggressivity displays and on the problems of the murder crime. This crime is introduced there not only from the aspect of the penal law, but as well from the victimological and criminalogical aspect. Practical part interprets the evaluations of single psychological aspects and their recognition in studied data sample collection of documents and statistical data with the help of the method of controlled interview. The bachelor work enables to get acquainted with this problem.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6338
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectagresecs
dc.subjectagresivitacs
dc.subjectnásilná kriminalitacs
dc.subjectvraždacs
dc.subjectpartnerský vztahcs
dc.subjectkriminologiecs
dc.subjectviktimologiecs
dc.subjectdomácí násilícs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectaggressivityen
dc.subjectaggressivenessen
dc.subjectviolent crimeen
dc.subjectmurderen
dc.subjectpartner relationen
dc.subjectcriminologyen
dc.subjectvictimologyen
dc.subjecthome violenceen
dc.subjectvictimen
dc.subject.verbisviolenceen
dc.titleTrestný čin vraždy - vražda mezi partnerycs
dc.title.alternativeThe Criminal Case of Murder - Murder between Partnersen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15804
local.identifier.verbis417622
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:19:03cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15804.pdf
Size:
1.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce