Svalové dysbalance u fotbalové mládeže

Title Alternative:Muscular dysbalance in football youth
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this dissertation was to find out the occurrence and the possibility of influencing of muscular dysbalancies of football youth from the point of view of the duration of the active sports activity. To be able to achieve this aim, there was necessary to find out the occurrence of the muscular dysbalancies in the case of tested groups, to create a set of compensating exercises and to perform the analysis of found out results. There is following from the results that that the muscular dysbalancies occurred in the case of tested persons. However the dysbalancies attack each player in various extent and degree. With the help of balancing exercises we were successful to modify the muscular unbalance of the players. This points to the fact, that the regular, the correct and the goal-directed exercise has a positive influence on the players. Therefore, the occurrence of the muscular unbalance can be influenced in the case of football-players in the youth categories.
Cílem této diplomové práce bylo zjistit výskyt a možnosti ovlivňování svalových dysbalancí u fotbalové mládeže z hlediska délky provozování sportovní činnosti. K naplnění cíle bylo zapotřebí zjistit výskyt svalových dysbalancí u testovaných skupin, vytvořit soubor kompenzačních cvičení a provést analýzu zjištěných výsledků. Z výsledků vyplynulo, že u testovaných osob se projevily svalové dysbalance. Postihují však každého hráče v různém rozsahu a míře. Pomocí vyrovnávacích cvičení se podařilo svalovou nerovnováhu u hráčů upravit. To nasvědčuje tomu, že pravidelné, správné a cílené cvičení má na hráče pozitivní vliv. Výskyt svalové nerovnováhy se tak dá u fotbalistů v mládežnických kategoriií ovlivnit.
Description
katedra: KTV; rozsah: 97 s., 18 s. obr. příloh
Subject(s)
muscular unbalance, balancing exercise, football, test battery, svalová nerovnováha, vyrovnávací cvičení, kopaná, testová baterie
Citation
ISSN
ISBN