Porovnání stochastických metod pro predikci splývavosti textilií

Title Alternative:A COMPARISON OF STOCHASTIC METHODS FOR TEXTILES DRAPES PREDICTION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Fourteen samples of fabrics were selected. For these samples were measured properties are closely connected with fabric drape. Drape coefficient was determined by using of non-standard method of image analysis. The surface density fabric, length, weight, thickness of fabric, texture and some mechanical properties from the KES system were measured by the standard manner. It was also used 61 samples of fabric from the Department of KOD, for which the same properties have been obtained. The model of neural network was created in MATLAB language. The experimental data were compared with models constructed from the Department of KOD data by parametric and nonparametric regression.
Na 14 vybraných vzorcích tkanin byly naměřeny vlastnosti, které nejvíce ovlivňují splývavost textilie. Byl stanoven koeficient splývavosti pomocí nestandardní metody obrazové analýzy, dále plošná hmotnost textilie, délková hmotnost, tloušťka textilie, dostava a některé mechanické vlastnosti na KES systému. Dále bylo použito 61 vzorků tkanin z katedry KOD, pro které byly vybrány stejné vlastnosti. Byl vytvořen model neuronové sítě v programu MATLAB. Byla porovnána naměřená data s výsledky modelů konstruovaných z dat katedry KOD pomocí klasických postupů regrese a neparametrické regrese.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 81 s., 25 s. příloh
Subject(s)
drape, drape coefficient, regression analysis, neural network, image analysis, kes systém, splývavost, koeficient splývavosti, regresní analýza, neuronová síť, obrazová analýza, kes systém
Citation
ISSN
ISBN