Nabídka trhu s potištěnými textiliemi

Title Alternative:Offer of market with printed textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Česká republika je součástí jednotného trhu Evropské unie a těží z odstranění celních bariér. Státy západní Evropy jsou pro ni klíčovým obchodním partnerem. V České republice působí mnoho firem, které nabízejí různorodý sortiment textilního zboží. Žádná z těchto firem se však nezabývá prodejem zboží pouze z potiskovaných textilií. Účelem bakalářské práce bylo provést marketingový výzkum pro firmu GRADACE Export/Import s.r.o., která se zabývá dovozem a vývozem potištěných textilií a hotové konfekce. Pro tuto firmu je hlavní náplní nákup, výroba a prodej textilu, a to především tkanin, dámského, pánského a dětské ošacení. Z tohoto průzkumu vyplynulo, kdo je typický zákazník, o jaký sortiment zboží má zájem a jaké faktory jsou pro něj ovlivňující při nákupu.
The Czech Republic is a part of uniform market of the European Union which profits a disposal of customs barriers. States of west Europe are main business partners for the Czech Republic. In our country are involve many companies which offer various selections of textile goods. None of these companies are engaged in sell of goods of printed textiles only. The aim of Bachelor thesis was elaborated a marketing research for GRADACE Export/Import limited company. This company is engaged in import and export of printed textiles and completed clothing. Main activity for this company is purchase, production and sale of textiles respectively textile fabrics, women, men and children clothing above all. My marketing research showed who the typical customer is, about which various selection of goods has customer interested in and which factors are influenced for him by purchase.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 34 s., 8 s. příloh
Subject(s)
dotazník, marketingový výzkum, potištěná textilie, respondent, question-form, marketing research, printed textile, interviewed
Citation
ISSN
ISBN