Proměny didaktické vybavenosti ve vybraných učebnicích OV pro 6. ročník ZŠ

dc.contributor
dc.contributor.advisorPodzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. : 55781
dc.contributor.authorPačesná, Veronika
dc.date.accessioned2019-09-23T07:09:37Z
dc.date.available2019-09-23T07:09:37Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2019-05-21
dc.date.submitted2016-11-22
dc.date.updated2019-5-22
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou proměn didaktické vybavenosti vybraných učebnic občanské výchovy pro šestý ročník základní školy, jenž byly vydány po roce 1989. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje komplexnímu vymezení pojmu učebnice. Praktická část nejprve popisuje metody práce včetně postupu výběru zkoumaného vzorku učebnic a následného zjištění jejich didaktické vybavenosti. Dále zde nalezneme výsledky analýzy jednotlivých aparátů didaktické vybavenosti, jejich komparaci a interpretaci z hlediska proměn v čase od roku 1989 až po současně vydané učebnice. Práce též obsahuje závěrečné shrnutí zjištěných výsledků a doporučení pro jejich využití v praxi.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with changes of didactic potential of textbooks designed for 6th grade of elementary school and were published after 1989. The thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical section defines the term textbook comprehensively. The practical one presents research methods including the procedure of textbook selection and establishing their didactic potential. The thesis then offers results of the analysis of particular devices of didactic potential, their comparison and also interpretation in terms of changes between 1989 and 2018. The thesis also includes final summary of all the results and recommendation for practical use.en
dc.description.mark
dc.format78
dc.format.extentROM
dc.identifier.signatureV 201901264
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153706
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonPRŮCHA, J., Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média: Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4.
dc.relation.isbasedonPRŮCHA, J., Studijní příručka: Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. 2. vyd. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1989.
dc.relation.isbasedonMAŇÁK, J., KNECHT, P., Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315- 148-4.
dc.relation.isbasedonKNECHT, P., JANÍK, T., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-174-4.
dc.relation.isbasedonSÝKORA, M., Učebnice: Její úloha v práci učitele a ve studijní činnosti žáků a studentů. Praha: EM-Effect, 1996. ISBN 80-900566-1-X.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectdidaktická vybavenost učebnicecs
dc.subjectaparát prezentace učivacs
dc.subjectaparát řídící učenícs
dc.subjectaparát orientačnícs
dc.subjectverbální komponentycs
dc.subjectobrazové komponentycs
dc.subjecttextbooken
dc.subjectdidactic potential of textbooken
dc.subjectdevice of curriculum presentationen
dc.subjectdevice of learning controlen
dc.subjectdevice of orientationen
dc.subjectverbal componentsen
dc.subjectvisual componentsen
dc.titleProměny didaktické vybavenosti ve vybraných učebnicích OV pro 6. ročník ZŠcs
dc.titleChanges of Didactic Potentiality in the Selected Civics Textbook for the 6th Grade of the Elementary Schoolen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineAJ-OV
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKFL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000679
local.identifier.stag36440
local.identifier.verbiskpw06583436
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1264
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:36cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Veronika_Pacesna.pdf
Size:
862.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pacesna_Ver_vedouci.pdf
Size:
160.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pacesna_Ver_oponent.pdf
Size:
184.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Pacesna.pdf
Size:
43.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP