Nová budova fakulty architektury v Drážďanech

Title Alternative:New school of an architecture
Abstract
Návrh nové budovy fakulty architektury uvnitř kampusu Technické univerzity v Drážďanech. Práce zkoumá nové pojetí tradiční školy architektury a její vliv na své studenty. Programová náplň je tvořena zejména prostory architektonických atelierů, odborných dílen, laboratoří, učeben, a také administrativním zázemím celé fakulty a jejích kateder. Nová budova reprezentuje Fakultu architektury nejen v univerzitním kampusu, ale také ve městě Drážďany.
Proposals for a new building for the Faculty of Architecture inside the campus of the Technical University in Dresden. The work explores a new interpretation of traditional schools of architecture and its influence on their students. The program content consists mainly architectural studios, workshops, laboratories, classrooms and administrative facilities of faculty and its departments. The new building represent the Faculty of Architecture not only on the university campus, but also in the city of Dresden.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN