Návrh a testování vybraných scénářů pro uživatelsky přívětivé aplikace

Title Alternative:Design and implementation of selected use cases for user friendly applications
Abstract
Cílem této práce je podrobně se seznámit s možnostmi a principy návrhu grafického rozhraní .NET aplikací s využitím data bindingu. V praktické části je nutné seznámit se s rozhraním a způsobem ovládání aplikace ENVIS (konkrétně konfigurací) a navrhnout její rozhraní pro vybraný framework. Po odborných konzultacích se jako hlavní problémem práce začala řešit dynamicky načítaná aplikace. Návrh byl implementován pro platformu WPF s využitím potenciálu jazyka XAML (data binding, vrstvení komponent). Dále se v této práci věnovala pozornost možnostem převedení na mobilní platformy a část aplikace byla realizována pro UWP a Android za pomoci technologie Xamarin.
The goal of this thesis is to review possibilities and methods of designing graphical interface of .NET applications using data binding. The practical part of the thesis is focused on introducing to interfaces and methods of controls for ENVIS aplication (specifically configuration) and design its interface for selected framework. The next part of the thesis focuses on dynamically loaded applications. The designed solution was implemented for WPF using the potential of XAML language (data binding, component layering). The final part is focused on posibilities of transfering to mobile platforms and part of the application was implemented for UWP and Android using Xamarin.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN