Controlling vybrané společnosti

Title Alternative:Controlling of chosen company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis subject, "Controlling of chosen company" is an analysis of several controlling tools, which are used by the international company HOERBIGER Group AG and its subsidiary company HOERBIGER Žandov s.r.o. The theory part deals with the approximation of controlling, its history, its importance in company management, functions of controlling and the role of a company controller. It also outlines the diference between national and international controlling. Theoretically it is also about the introduction of HOERBIGER Group AG and HOERBIGER Žandov s.r.o., which methods the diploma thesis demonstrates. The practical part of diploma thesis is devoted to analysis of the controlling tools, which are used in HOERBIGER Group AG. Analysis also researches the tools which are unique to divisions of HOERBIGER Žandov s.r.o. and which were created based on cooperation between controlling and management. The conclusion of the thesis is devoted to the concrete aplications of controlling tools on the sample of the operational management costs example.
Předmětem diplomové práce "Controlling vybrané společnosti" je rozbor několika nástrojů controllingu, které využívá nadnárodní korporace HOERBIGER Group AG a její dceřiná společnost HOERBIGER Žandov s.r.o. Teoretická část se zabývá přiblížením pojmu controlling ve smyslu jeho historie, významem v rámci řízení společnosti, funkcí controllingu a úlohou firemního controllera. Nastiňuje mimo jiné rozdíl mezi národním a nadnárodním controllingem. V teoretické části diplomové práce je také představena společnost HOERBIGER Group AG i její dceřiná společnost HOERBIGER Žandov s.r.o., jejíž metodikou v oblasti controllingu se diplomová práce zabývá. Praktická část diplomové práce je věnována analýze nástrojů controllingu používaných v HOERBIGER Group AG. Analýza se též zabývá nástroji, které jsou unikátní a byly vytvořeny přímo pro divizi HOERBIGER Žandov s.r.o na základě spolupráce controllera s vedením podniku. Závěr diplomové práce je věnován konkrétní aplikaci nástrojů controllingu na příkladu řízení operativních nákladů.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80
Subject(s)
controlling, controller, concern controlling, corporate controlling, hoerbiger group ag, hoerbiger žandov s.r.o, key performance indicators, oracle hyperion, sap bi, reporting, applications of controlling tolls, controlling, controller, koncernový controlling, firemní controlling, hoerbiger group ag, hoerbiger žandov s.r.o, klíčové ukazatele výkonnosti, oracle hyperion, sap bi, reporting, aplikace nástrojů controllingu
Citation
ISSN
ISBN