Inflace a nezaměstnanost v ČR a rozvinutých ekonomikách s dopadem na podnikovou sféru

Title Alternative:Inflation and Unemployment in the Czech Republic and in Developer Economies with an Impact at the Business Sector
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje nezaměstnanosti a inflace v ČR v letech 2000 - 2011. Pozornost je věnována identifikaci hlavních determinant, které ovlivňovaly tyto makroekonomické ukazatele ve sledovaném období. Dosažené hodnoty nezaměstnanosti a inflace v ČR jsou porovnány s hodnotami naměřenými v jednotlivých státech EU i za EU jako celek. Vývoj obou veličin v ČR je konfrontován s jejich vývojem v SRN a Irsku. Prověřuje se také existence inverzního vztahu obou makroekonomických ukazatelů v ekonomice uvedených zemí a zvláštní pozornost je věnována posunům Phillipsovy křivky v jiném než inverzním směru. Zároveň je proveden rozbor vývoje zaměstnanosti a inflace v podnikové sféře ČR, SRN i Irska společně s identifikací stěžejních odvětví jednotlivých ekonomik. Vývoj inflace a zaměstnanosti v určujícím odvětví ČR je analyzován z hlediska jejich dopadu na celkové hodnoty nezaměstnanosti a inflace dosažené v ČR.
Description
118 s., 4 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
unemployment, inflation (finance), nezaměstnanost, inflace
Citation
ISSN
ISBN