Zhodnocení vývoje vybraných ekonomik s důrazem na podnikové prostředí

Title Alternative:Evaluation of the development of selected economies with an emphasis on the business environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komparací podnikatelských prostředí a podmínek pro založení firmy ve vybraných zemích Evropské unie. Pro účely této práce jsou zvoleny Česká republika, Německo a Polsko. Cílem této práce je získat informace o možném způsobu založení společnosti s ručením omezeným v České republice, Německu a Polsku a tyto údaje vyhodnotit a navrhnout vlastní doporučení. Jako porovnání zde slouží žebříček Doing Business vypracovaný Světovou bankou a také je brán v potaz dokument Small Business Act, který je součástí opatření Evropské komise na podporu malých a středních podniků. Výsledkem této práce je vyhodnocení a doporučení založit společnost s ručením omezeným v České republice, oproti tomu v Německu není založení doporučeno.
The bachelor thesis deals with the comparison of business environment and conditions for founding a company in selected countries of the European Union. For the purposes of this work, the Czech Republic, Germany and Poland are elected. The purpose of this work is to get information on possible ways to set up a limited liability company in the Czech Republic, Germany and Poland, and to evaluate the data and suggest own recommendations. As a comparison is used the World Bank's Doing Business rank and the Small Business Act, which is part of the European Commission's steps to support small and medium-sized enterprises. The result of this work is the evaluation and recommendation of founding a limited liability company in the Czech Republic, whereas in Germany the establishment is not recommended.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN